Najčastejšie realitné podvody

630

Na realitnom trhu je možné prísť do styku s pestrou paletou realitných podvodov. Od jednoduchších (napr. falšovanie dokladov, príp. splnomocenstva) až po mimoriadne prepracované. Vlastníte nehnuteľnosť, ku ktorej je jednoduchý prístup (rozostavaný rodinný dom, chata alebo pozemok), prípadne nehnuteľnosť prenajímate? Tento druh nehnuteľností je terčom podvodov najčastejšie. Jednoduchý prístup podvodníci využijú k tomu, že s pomocou falošného občianskeho preukazu, prípadne falošnej plnej moci, predajú nehnuteľnosť bez toho, aby ste to vôbec tušili. Čoraz častejšie sa tiež stáva, že nájomca predá byt, ktorý mal v prenájme.

Medzi 3 najčastejšie podvody môžeme zaradiť:

 1. Nevrátenie rezervačnej zálohy (1. časti kúpnej ceny)

Predávajúci prijme od záujemcu rezervačnú zálohu, avšak nie je jeho cieľom nehnuteľnosť predať. Túto zálohu už nikdy nevráti. Zálohu mnohokrát prijme od niekoľkých záujemcov. Neraz sa stáva, že si majiteľ nechá uhradiť zálohu za nájomné vopred na svoj účet, ale nevráti ju.

 2. Nevyplatená kúpna cena

K prevodu vlastníckeho práva nehnuteľnosti nedochádza podpisom kúpnej zmluvy ani odovzdaním nehnuteľnosti, ale až právoplatným povolením vkladu na katastri. Preto je dôležité celý obchod dôkladne ošetriť, aby nedošlo k stavu, keď predávajúci má aj peniaze aj nehnuteľnosť, a kupujúci naopak nič a opačne.

 3. Kúpa od falošného vlastníka (reťazové prevody)

Môže sa stať, že nehnuteľnosť predáva niekto, kto je zapísaný na liste vlastníctva ako vlastník, avšak ozajstným majiteľom nie je. Jedná sa o situácie, kedy je predávajúci do predaja nastrčený a nakladá s nehnuteľnosťou, ktorú najprv nadobudol neplatne. Pôvodný majiteľ sa súdnou cestou k nehnuteľnosti dostane, no kupujúci svoje peniaze už pravdepodobne neuvidí.

Ako sa najlepšie chrániť?

Ak ste kupujúci, riziko, že na konci obchodu budete bez peňazí aj bez nehnuteľnosti môžete znížiť pomocou notárskej úschovy, prípadne vinkulácie v banke. Vaše peniaze sa vyplatia predávajúcemu z úschovy, resp. vinkulovaného účtu až po tom, čo sa prepíše vlastnícke právo na liste vlastníctva na vás.

Ak nehnuteľnosť vlastníte a nechcete o ňu nedopatrením prísť, vcelku účinne funguje, ak je na nehnuteľnosti zriadené záložné právo v prospech ďalšej osoby. Takáto nehnuteľnosť sa podstatne ťažšie predáva. Ako na to? Môžete spísať Zmluvu o pôžičke (s blízkou osobou, ktorej veríte) a zriadení záložného práva k nehnuteľnosti  – záložné právo totiž musí byť viazané na určitý záväzok (v tomto prípade pôžička). Suma nie je podstatná (hoci aj 50€), na liste vlastníctva sa tento údaj nezobrazuje. Nasleduje podanie na zápis záložnej zmluvy na katastri. Ak budete chcieť neskôr ťarchu vymazať, stačí na kataster zaslať kvitanciu (potvrdenie veriteľa o splatení pôžičky) a kataster ťarchu z listu vlastníctva bezplatne vymaže.

Záver

Opatrnosti nie je nikdy dosť, keďže vynaliezavosť niektorých podvodníkov nepozná hraníc. Či už nehnuteľnosť predávate alebo kupujete, vždy je dobré mať po svojom boku právnika, prípadne skúseného realitného makléra.

Páčil sa ti článok ?

Autor článku

Tomáš Kotlaba

Tomáš Kotlaba

Moje meno je Tomáš Kotlaba a snažím sa vniesť do realitného sveta profesionalitu, kvalitu a ľudskosť. Vždy sa usilujem byť pre svojich klientov oporou, aby všetko prebehlo hladko a bezpečne. Záleží mi na tom, aby prezentácia nehnuteľnosti vzbudila pozitívne emócie, oslovila záujemcov a spoľahlivo sa predala podľa predstáv majiteľov. Moja práca so sebou nesie veľkú zodpovednosť, keďže vo väčšine prípadov nakladám s najcennejším majetkom, ktorý ľudia vlastnia. Pri predaji mi veľmi pomáhajú moderné technológie, vďaka ktorým viem vyzdvihnúť ich prednosti, profesionálne ich odprezentovať a predať za najvýhodnejšiu cenu. Ak sa rozhodnete do mňa vložiť vašu dôveru, vaša nehnuteľnosť bude v správnych rukách, pretože sa o ňu postarám ako o vlastnú.

Mohlo by sa Vám páčiť

Predávate nehnuteľnosť ?

Zavolajte a ja Vám ju pomôžem predať.