Zmeny v stavebnom zákone 2021

nový_stavebný_zákon_2021

Nový stavebný zákon potrebuje Slovensko ako soľ. Dlhotrvajúce a pomerne zložité stavebné konanie spôsobuje vrásky na čele mnohým z nás. Zákon 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku pochádza už z roku 1976. Napriek tomu že odvtedy bol aktualizovaný viacerými novelami, jeho súčasná podoba jednoducho nespĺňa dnešné nároky. Hoci finálne znenie nového zákona ešte nepoznáme, postupne boli zverejnené informácie, aké zmeny by mal obsahovať a ako by nám mal uľahčiť život.

Najdôležitejšie zmeny by sa dali zhrnúť do 5 bodov:

1. Dôraz na územný plán obce – po novom by mali mať obce povinnosť vypracovať územný plán. Dobre vypracovaný územný plán má význam pre obyvateľov, investorov, no aj pre stavebný úrad. Jeho pravidelné aktualizovanie je dôležité pre rozvoj mesta či obce a ovplyvňuje viaceré stránky života jeho obyvateľov.

2. Zrušenie územného konania – Vzniknúť by mal nový zákon o územnom plánovaní a taktiež samostatný zákon o výstavbe, čo by malo viesť k citeľnému zrýchleniu procesov, keďže pri územnom konaní stavebník musí predložiť takmer rovnaké podklady ako pre stavebný úrad.

3. Stavebné úrady bude viesť štát – V súčasnosti stavebné úrady zastrešujú obce, nový zákon to zmení. Zámerom je zabránenie konfliktu záujmov, ktorý môže vzniknúť v prípadoch, keď developeri či občania vyvíjajú na starostu enormný tlak, tým pádom je ohrozené ich nestranné a odborné rozhodovanie.

4. Digitalizácia konaní– Vďaka digitalizácii bude stavebné konanie rýchlejšie, ale aj prehľadnejšie. Digitalizácia docieli aj kvalitnejšiu kontrolu celého procesu. V 21. storočí je to veľmi vítaná zmena.

5. Nelegálne stavby – Nový stavebný zákon sa veľmi prísne stavia k nelegálnym stavbám. V súčasnosti je možné aby rôzni „vynaliezavci“ postavili stavbu bez povolenia, následne zaplatili pokutu a spätne zlegalizovali stavbu. To už po novom možné nebude. „Čierne“ stavby nebudú môcť byť pripojené na inžinierske siete a nebude možná spätná legalizácia takýchto stavieb. Štát bude mať právo nelegálne stavby odstrániť na náklady stavebníka.

Zatiaľ neoficiálne informácie vyvolali pomerne veľkú vlnu nevôle hlavne u starostov obcí, nakoľko stavebné úrady by mal prebrať štát a odobrať obciam časť z ich kompetencie. Ako bude nakoniec vyzerať definitívne znenie zákona ukážu najbližšie mesiace.

Zdroj: https://www.stavebnyzakon.sk/aktuality/

Páčil sa ti článok ?

Autor článku

Tomáš Kotlaba

Tomáš Kotlaba

Moje meno je Tomáš Kotlaba a snažím sa vniesť do realitného sveta profesionalitu, kvalitu a ľudskosť. Vždy sa usilujem byť pre svojich klientov oporou, aby všetko prebehlo hladko a bezpečne. Záleží mi na tom, aby prezentácia nehnuteľnosti vzbudila pozitívne emócie, oslovila záujemcov a spoľahlivo sa predala podľa predstáv majiteľov. Moja práca so sebou nesie veľkú zodpovednosť, keďže vo väčšine prípadov nakladám s najcennejším majetkom, ktorý ľudia vlastnia. Pri predaji mi veľmi pomáhajú moderné technológie, vďaka ktorým viem vyzdvihnúť ich prednosti, profesionálne ich odprezentovať a predať za najvýhodnejšiu cenu. Ak sa rozhodnete do mňa vložiť vašu dôveru, vaša nehnuteľnosť bude v správnych rukách, pretože sa o ňu postarám ako o vlastnú.

Mohlo by sa Vám páčiť

Predávate nehnuteľnosť ?

Zavolajte a ja Vám ju pomôžem predať.